Bureau aan de Amstel heeft twee gecertificeerde vertrouwenspersonen die een stap verder gaan dan andere vertrouwenspersonen. Wij zijn er zowel voor het samen vormgeven van gewenste omgangsvormen, het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en voor opvang als uw medewerkers ongewenste omgangsvormen als discriminatie, pesten, agressie of intimidatie ervaren.

U kunt bij ons terecht voor afzonderlijke producten/diensten en voor het verzorgen van een geheel traject. Losse onderdelen zijn:

Voorlichting

Bureau aan de Amstel biedt tal van bewustwordingsactiviteiten voor medewerkers, leidinggevenden en HR-functionarissen.

Vertrouwenspersoon

Wij bieden vertrouwelijkheid, neutraliteit, een luisterend oor en denken mee met oplossingen van problemen die voor de medewerker heel complex kunnen zijn.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.