De vertrouwenspersoon helpt


ongewenste omgangsvormen aanpakken

Wij ondersteunen medewerkers van bedrijven en instellingen die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Als gecertificeerde externe vertrouwenspersonen vangen wij medewerkers op die ongewenste omgangsvormen als discriminatie, pesten, agressie of intimidatie ervaren. Wij pakken ongewenste omgangsvormen aan daar waar het zich voordoet. De-escaleren, in gesprek gaan en ondersteunen en coachen. Medewerkers kunnen eveneens vermoedens van misstanden melden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie, zoals diefstal, machtsmisbruik, schenden van regels en niet integer gedrag. Wij bieden vertrouwelijkheid*, neutraliteit, een luisterend oor en denken mee met oplossingen van problemen die voor de medewerker heel complex kunnen zijn.

*Vertrouwelijkheid tenzij er ernstige strafbare feiten gemeld worden waarmee wij, als vertrouwenspersonen, in gewetensnood komen.


Iedereen een sociaal veilige werkplek


Sociale veiligheid

Dat is waar Bureau aan de Amstel voor staat. Wij zijn specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en de zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. Wij ondersteunen bedrijven en instellingen die sociale veiligheid willen bevorderen. We helpen hen een heldere visie te krijgen op sociale veiligheid en diverse rollen te (her)definiƫren. Samen met onze opdrachtgevers worden deze inzichten vertaald naar scherpere strategieƫn, duidelijkere protocollen en procedures, interventies en inrichting van een meldpunt.