De vertrouwenspersoon is meer dan een laatste redmiddel

Onze aanpak bestaat uit een van A tot Z verzorgde inrichting en uitvoering van sociale veiligheid binnen uw bedrijf.

Intake & onderzoek

Wij starten met een intake gesprek om doelen helder te krijgen en vast te stellen. Vervolgens onderzoeken wij aan de hand van een checklist de huidige sociale veiligheid qua omgangsvormen, infrastructuur en opvang. Uitkomst is een advies voor een versterkingsagenda.

Klachten infrastructuur

Ongewenste Omgangsvormen zijn onderdeel van het klachtenproces. In deze stap creƫren en/of optimaliseren wij onderdelen als gedragsregels, protocollen, beleid en de diverse rollen die binnen het klachtenproces taken hebben.

Meldpunt vertrouwenspersoon

Medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren moeten zich kunnen melden. Bureau aan de Amstel biedt externe vertrouwenspersonen die medewerkers kunnen opvangen en ondersteunen. Het meldpunt kan via verschillende kanalen worden aangesproken. Denk aan telefoon, mail, chat, vast spreekuur en zelfs via een chatbot.

Bureau aan de Amstel zorgt voor opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren. Wij zijn neutraal, bieden een luisterend oor, coachen in conflictvaardigheden en denken mee over mogelijke oplossingsrichtingen.

Voorlichting

Zichtbaarheid & laagdrempeligheid

Sociale Veiligheid is een breed begrip. Bureau aan de Amstel helpt dit te concretiseren voor alle medewerkers. Wij bieden diverse bewustwordingsactiviteiten aan waaronder voorlichting over omgangsvormen (gewenste en ongewenste), workshops over gedragsregels (ook in spelvorm), presentaties voor leidinggevenden, medewerkers, hr-functionarissen. Daarnaast zorgen wij dat het voor iedere medewerker duidelijk is hoe hij/zij de vertrouwenspersoon kan benaderen als ongewenste omgangsvormen worden ervaren.

Risico-inventarisatie en evaluatie

Een bedrijf is verplicht een risico inventarisatie & evaluatie te doen waarin sociale veiligheid een onderwerp is. Bureau aan de Amstel kan deze in samenwerking met u ontwikkelen en verzorgen.

Signalering & advies

Bureau aan de Amstel stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin zij o.a. signaleringen en aanbevelingen ten aanzien van de sociale veiligheid presenteert. Dit verslag bespreken wij graag met u.